1. Taraflar: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); Yeşilce Mah.  Yunus Emre Cad. No:8 İç Kapı No:  1 Kağıthane /İstanbul olan belirtilen (“SATICI”) ile  işbu Sözleşme kapsamında yasal adres ve irtibat bilgileri bildirilen (“ALICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.ALICI’nın www.boobycoffee.com  internet sitesine üye olurken siteye kaydetmiş olduğu adres ve diğer irtibat bilgileri, Alıcı’nın yasal adresi ve irtibat bilgileri olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler ALICI’nın siteye kaydedilen adresine yapılacaktır. ALICI, üyelik gerekmeksizin de ilgili irtibat bilgilerini www.boobycoffee.com internet sitesine ekleyebilecek olup; bu halde de bu bilgiler ALICI’nın yasal adresi ve irtibat bilgileri olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler ALICI’nın siteye kaydedilen adresine yapılacaktır.

1.1. Satıcı Bilgileri

Ünvanı : FATİH ARSLANBAY

Adresi : Yeşilce Mah. Yunus Emre Cad. No:8 İç Kapı No:  1 Kağıthane /İstanbul

Telefon : 0850 532 67 36

Faks :

Eposta: info@boobycoffee.com

2.Sözleşmenin Başlangıç Ve Bitiş Tarihi

İşbu sözleşme ürünü ile başlayıp müşteriye teslimi ile sona ermektedir. Sözleşmenin yapıldığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır

2. Konu: İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Listelenen ve www.boobycoffee.com sitede ilan edilen fiyatlar KDV fahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacaktır.  ALICI, bu konuda gerekli şekilde bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, işbu Sözleşme’nin onayı ile sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girececeğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri: İşbu www.boobycoffee.com internet sitesinde ve sözleşmede listelenen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Malın/Ürünün/ türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı                     Teslimat Bedeli 

Toplam (KDV Dahil)

4.ÖDEME ŞEKLİ

ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

4. Genel Hükümler: ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin www.boobycoffee.com internet sitesinde yer alan tüm genel ve özel ön bilgileri okuyup, anlayıp, bilgi sahibi olduğunu, hukuka uygun şekilde bilgilendirildiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Bu anlamda ALICI,

 • SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı- işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın yasal hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların kanuni çerçeve haklarını kullanım usulleri,
 • Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,mücbir sebepler ve beklenmeyen halleri
 • Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem- araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel) Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları ve ayrıntıları hakkında bilgiler,
 • Ürünler ile ilgili niceliksel ve niteliksel bilgiler ile ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal ve hizmetleri, iade politikaları, iade usulünün ayrıntısını,Hızlı bozulan ürünler, tek kullanımlık ürünler nitelikleri itibariyle iade edilemeyecek ürünler olduğunu ve bu ürünlerde ALICI’nın cayma hakkından yararlanması mümkün olmayacağını, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için de ALICI cayma hakkını kullanamayacağını, Cayma hakkının kullanılmasının ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlı olduğunu,
 • Alıcı, sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile olacağını, Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağı Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde Satıcı’ya bildireceğini, Satıcının ise en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacağını. Paket tüketici tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılacağını,
 • Yukarıdaki açıklamalar saklı kalmak üzere, ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkının kullanma sınırları, süresi ve usulü ile hakkın hangi hallerde kullanılamayacağını,
 • ALICI’nın cayma hakkının kabul edilmeyeceği halleri, bu halde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı maddi ve manevi olarak sorumlu olacağını, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceğini,
 • SATICI’nın kendi takdirine göre yapacağı indirimler ve /veya dönemsel fiyat değişikliklerine ait bilgileri ve bunlardan yararlanma koşullarını,
 • İşbu Sözleşme’de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği, vefakat ALICI’nın herhangi bir talebinde kanuni zorunluluk halleri dışında bu bilgilerin ivedilikle imha edileceği,

bilgilerinin tamamına işbu Sözleşme ile de haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.     

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.                                                                                                                   

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün beklenmeyen haller ve mücbir sebepler haricinde sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5.Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.               

4.6. İşbu Sözleşme kapsamında ALICI tarafından alınan Ürünler, Site’de yayınlanan ve ALICI tarafından siparişi verilerek satın alınan ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, modeli, marka ve adedi diğer bir deyişle ürüne ilişkin tüm bilgiler ile satış bedeli ve ödeme şekli, ALICI’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Sözleşme konusu her bir ürünün nitelik ve KDV dahil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında ya da ayrı bir etiketle belitilmekte olup bu husus ALICI’nın kabulündedir.                                                  

4.7. SATICI, mücbir sebepler, beklenmeyen haller veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.              

4.8. ALICI, kendisi, irtibat bilgileri ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun davranmak zorundadır. SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.          

4.9. ALICI tarafından verilen siparişin, SATICI tarafından onaylanmasından itibaren 1 (bir) ile 3 (üç) iş günü içerisinde, Satıcı verilen siparişi Alıcı’nın bildirdiği adrese gönderilmek üzere kargoya verecektir.                                                                                                                    

4.10. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.                                                                                                                                                                  

5.Cayma Hakkı

5.1. ALICI’nın niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürün söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

5.2. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

5.3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti Ve Fikri-Sınai Haklar İle İlgili Kurallar: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler vb. bilgiler: sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kanunda belirtilen şekilde ve işbu sözleşme amacı ile sınırlı kalmak kaydıyla kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde ve İleti Yönetim Sistemi’ne uygun şekilde olmak kaydıyla, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e- posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde imha edilir.  ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm \kri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir. Internet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile men\ neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

7. Temerrüt : ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Delil Sözleşmesi ve Yetkili Mahkeme : Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde SATICI’NIN YERLEŞİM YERİNİN bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda SATICININ Yerleşim Yeri Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin Yetkili Olacağını Kabul Etmiştir

İletişim:

Kullanıcılar Site hakkında her türlü yorum, soru, şikayet ve önerilerini; İşbu Sözleşme kapsamında yapacakları her türlü bildirimleri aşağıda verilen telefon veya e-posta adresine iletebilirler.

ADRES: Yeşilce Mah. Yunus Emre Cad. No:8 İç Kapı No:  1 Kağıthane /İstanbul

TELEFON: 0850 532 67 36

E-POSTA: info@boobycoffee.com