KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK Kanunu”) 11’inci maddesinde sayılan veri sahibinin hakları kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereğince işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU

YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ VE BELGE

1)Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı başvuru veya Noter vasıtasıyla

Yeşilce Mah.  Yunus Emre Cad. No:8 İç Kapı No:  1 Kağıthane /İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2)Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza Yoluyla

Güvenli elektronik imza, mobil imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

FİRMA KURUMSAL MAİLİ

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3)Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

FİRMA KURUMSAL MAİLİ

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

      Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Şirketimiz cevabını aşağıda yer alan kısımda işaretlediğiniz tercihe göre; yazılı olarak veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza bildirir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktırYanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

TC Kimlik No:

YABANCILAR İÇİN PASAPORT NO:

Telefon Numarası:

Eposta:

Adres:

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

  • Müşteri/Kullanıcı
  • Potansiyel Müşteri/Kullanıcı
  • Tedarikçi/Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi
  • Eski Çalışan

Çalışılan Yıllar: ………………………………………………

  • Mevcut Çalışan
  • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşan

Tarih: ………………………………………………

  • Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma, tarih ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

……………………………………………………………………………………………

  • Diğer: …………………………………………………………………………………

Varsa şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

…………………………………………………………………………………………..

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Kayıtlı e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen haklarınızın kullanılabilmesi ve şirketimizin bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hazırlanmış olup başvurunuzun eksiksiz bir biçimde Şirketimize iletilebilmesi ve eksik başvuru nedeniyle herhangi bir gecikme ile karşılaşmamanız amacıyla düzenlenmiştir.

Kişisel verilerinizin haksız ve hukuka aykırı işlenmesine engel olabilmek ve olası risklerin önüne geçebilmek amacıyla Şirketimiz başvuru sırasında sunmuş olduğunuz verilere ilişkin ispatlayıcı belgelerin (nüfus cüzdanı, pasaport vs.) gösterilmesi ya da sunulmasını talep etme hakkını saklı tutar. Tarafınızca istediğiniz verilerin kişisel verilerle ilgili olmadığı ya da başkasının kişisel verilerine ilişkin olduğu anlaşıldığında talebinizin reddedilecektir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimizin, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmeyeceğini bilgilerinize sunarız.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: